यह दर:

Hiragana Regular फ़ॉन्ट

जोड़ा गया 2009-05-28

4680 डाउनलोड

  • HIRAGANA.TTF
  • फ़ॉन्ट: Hiragana Regular
  • वजन: Regular
  • संस्करणः: Version Altsys Fontographer 3.5 3/1/93
  • अक्षरों की संख्या:: 100
  • एन्कोडिंग योजना:
  • तय पिच है: 0

फ़ॉन्ट्स

/ फ़ॉन्ट्स (8)

फ़ॉन्ट्स

/ फ़ॉन्ट्स (8)

फ़ॉन्ट्स / वाणिज्यिक